Under 35 Architects exhibition 2014 35歳以下の若手建築家による建築の展覧会

Under 35 Architects exhibition 2014 35歳以下の若手建築家による建築の展覧会
場所:ATC
開催期間:2014/9/4-2014/10/4
Under 35 Architects exhibition 2014
Place:ATC
Duration:2014/9/4-2014/10/4